امروز چهارشنبه 01 آبان 1398
riyaziedu.cloob24.com
0

اگر عددی را بر عددی تقسیم کنیم و باقی مانده تقسیم صفر شد می گوییم بر آن عدد بخش پذیر است.

- تمام اعداد بر عدد یک بخش پذیرند.

- عددی بر عدد 2 بخش پذیر است که رقم یکان آن زوج باشد.

- عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقام آن بر 3 بخش پذیر باشد.

- عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد یا دو رقم آخر صفر باشد.

- عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر یا 5 باشد.

- عددی بر6 بخش پذیراست که هم بر 2و هم بر 3 بخش پذیر باشد.

- عددی بر 7 بخش پذیر است که:

1- اگر رقم اول سمت چپ آن را در 3 ضرب کرده با رقم دوم سمت چپ جمع کنیم حاصل را بر 7 تقسیم کنیم سپس باقی مانده تقسیم را در دو ضرب کنیم و با رقم سوم از سمت چپ جمع و حاصل را بر 7 تقسیم کنیم با قی مانده برابر با مضربی از 7 یا صفر باشد.

2- رقم یکان را دو برابر کنیم از بقیه ارقام کم کنیم باقی مانده صفر یا مضربی از 7 باشد.

عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر است.

عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقام آن بر 9 بخش پذیر است.

عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان صفر باشد.

عددی بر 11 بخش پذیر است که اختلاف مجموع ارقام مرتبه زوج یا مجموع ارقام فرد بر 11 بخش پذیر باشد.

عددی بر 12 بخش پذیر است که هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذیر است.

عددی بر 13 بخش پذیر است که چهار برابر یکان ر با بقیه اعداد جمع کنیم حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.

39 = 19+20 20 =4 × 5 195

عددی بر 15 بخش پذیر است که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشد.

عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر رقم یکان آن را 5 برابر کنیم و اختلاف آن را با بقیه ارقام حساب کنیم عدد حاصل بر 17 بخش پذیر باشد.

34 =11-45 45=5×9 119

عددی بر 19 بخش پذیر است که مجموع دو برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 19 بخش پذیر باشد.

عددی بر 23 بخش پذیر است که مجموع 7 برابر رقم یکان با بقیه ارقام مضربی از 23 باشد.

عددی بر 27 بخش پذیر است که اگر آن را بر 3 تقسیم کنیم خارج قسمت بر 9 بخش پذیر باشد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه